Exante Groep B.V. | Profiel - Exante Groep B.V.

Profiel

Exante is het adviesbureau voor stedelijk ontwerp met een passie voor mobiliteitsvraagstukken.

Wij helpen gemeenten, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers om een abstracte ambitie om te zetten in een stedelijk ontwerp. Door te onderzoeken en ontwerpen vanuit meerdere perspectieven, verbinden wij mensen en komen wij tot creatieve en haalbare oplossingen. Mobiliteit zien wij in dat proces niet als een ruimtevretende hindernis, maar als succesfactor met sociale en economische potentie.

De projecten omvatten onder andere studies voor het integraal inpassen van infrastructurele werken of meer gedetailleerde inrichtingsplannen. Verder werken we aan onderzoeken die tot ruimtelijke en verkeerskundige kaders leiden voor toekomstige planvorming.

Hoe we dat doen?
De disciplines verkeer en stedelijk ontwerp ontmoeten en omarmen elkaar in onze projecten. Het beste uit deze twee verschillende werelden samenbrengen, is onze expertise.

Daarom streven wij niet naar unieke en esthetisch ontwerpen. Ook houden wij niet vast aan standaarden en richtlijnen, wanneer dat mogelijk is. In plaats daarvan plaatsen wij gebruikers centraal door onze kennis over verkeersgedrag in te zetten. Deze werkwijze brengt leefbaarheid en de menselijke maat terug in de openbare ruimte.

Het ontwerpen van de openbare ruimte is telkens weer een complex proces. Onze innovatieve en interactieve presentatietechnieken helpen grote hoeveelheden informatie begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Op visueel aantrekkelijke en betrouwbare wijze vertellen we daarmee ons verhaal.

Verbinden, onderzoeken en toekomstbestendig vormgeven vanuit oprechte betrokkenheid en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Exante geeft ruimte die er toe doet.