Exante | Profiel - Exante

Profiel

Nieuwe stedelijke mobiliteit is onvermijdelijk. Mobiliteit die Nederlanders een gezonde, aantrekkelijke, veilige, en bereikbaar leefomgeving biedt en niet alleen een middel om van A naar B te komen.

Wij brengen de menselijke maat terug in de openbare ruimte. Onze praktische plannen zijn niet dichtgetimmerd met richtlijnen maar geven ruimte voor vernieuwing. Ons verhaal ontstaat langs een interactief proces dat we pakkend presenteren.

Wij laten nieuwe mobiliteit landen in stedelijk ontwerp. Zo ontwerpen wij de openbare ruimte. Verder werken wij aan onderzoeken die leiden tot ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor toekomstige planvorming.