Exante | Microsimulatie VISSIM: hulpmiddel bij verkeersontwerp. Verkeerssimulatie

Microsimulatie VISSIM: hulpmiddel bij verkeersontwerp

Bij het verbeteringen van de openbare ruimte houden wij niet vast aan standaarden en richtlijnen. Wij zoeken liever de grenzen op. Doel: het vinden van oplossingen die de belangen in de openbare ruimte verbinden. Als adviesbureau vinden wij een open houding voor een alternatief verkeersontwerp noodzakelijk. Het gaat daarbij om verschillende kruispuntvormen. Maar ook om bijvoorbeeld de keuze voor langs- of haaksparkeren. Of de invloed van verschillende kruispunten op elkaar. Een verkeersontwerp toetsen wij bijvoorbeeld op de bijdrage aan de verschillende belangen, haalbaarheid, verkeersveiligheid en kosten. Wij gebruiken daarvoor een microsimulatie met VISSIM. De bewegende beelden van de verkeerssimulatie, eventueel in 3D leveren ook meteen overtuigingskracht.

VISSIM: méér dan een toets op doorstroming of wachtrijen

VISSIM is software voor verkeerssimulatie. De naam is een afkorting van “Verkeer In Steden – SIMulatiemodel”. De microsimulatie is 1992 ontwikkelt door PTVWij gebruiken VISSIM om het verkeersontwerp te toetsen op bijvoorbeeld doorstroming, wachtrijen en reistijd. Maar een microsimulatie kan veel meer dan dat. Wij zetten de verkeerssimulatie in voor de volgende zaken:

1. TOETSEN: functioneert het verkeersontwerp? Welke gevolgen heeft het verkeersontwerp op de doorstroming, wachtrijen en reistijd? Welke aanpassingen leveren wel een goed functionerend ontwerp?

2. INZICHT: voor iedere stakeholder de uitkomsten van de verkeerssimulatie zodanig presenteren dat het duidelijk is wat wel of niet functioneert en waarom

3. OVERTUIGEN: met een film letterlijk laten zien hoe een verkeersontwerp functioneert. Deze vertaling naar de beleving van weggebruikers en wegbeheerders overtuigt ze van de resultaten

4. PRESENTEREN: een 3D uitwerking van de verkeerssimulatie laat het verkeersontwerp leven. Geen technische tekeningen, maar gewoon kijken hoe het er uit ziet en hoe het werkt

Meer informatie? Neem contact op met onze projectleider.

Hans van Rijen
hans.vanrijen@exante.nl
085 4846 804

Of maak gebruik van onze contactpagina.