Exante | Verkeersveilige fietsoversteek - Exante

Verkeersveilige fietsoversteek

’s-Hertogenbosch ontwikkelt de Groote Vliet in Rosmalen. Het plan voorziet onder andere in een grote middelbare school. Deze zal veel fietsers uit de regio aantrekken, die onder andere de gebiedsontsluitingsweg Laaghemaal moeten oversteken. Exante heeft de gemeente inzicht gegeven in de mogelijkheden van een verkeersveilige fietsoversteek. Hiervoor is eerst het aantal fietsers op de oversteek ingeschat op basis van de herkomst van de leerlingen. Vervolgens zijn de knelpunten bepaalt met een Human Factors analyse. Van drie schetsmatig uitgewerkte oplossingsvarianten is het oplossend vermogen en de ruimtelijke en financiële impact bepaald.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Hans van Rijen via hans.vanrijen@exante.nl. Bellen kan ook via 085 4846 804