Exante | Verkeerssimulatie toetst & presenteert verkeersontwerp. VISSIM simulatie

Verkeersontwerp toetsen met een verkeerssimulatie

VISSIM is verkeerssimulatie software. De naam is een afkorting van “Verkeer In Steden – SIMulatiemodel”. De software is 1992 ontwikkelt door PTV. Als adviesbureau gebruiken we de verkeerssimulatie om verkeersontwerpen te toetsen. Onder andere op doorstroming, wachtrijen en reistijd. Daarmee krijgt u inzicht in de werking van het verkeersontwerp. Ook geeft het u de kans om keuzes te maken tussen verschillende ontwerpen.

Met de verkeerssimulatie laten wij alle weggebruikers en hun gedrag binnen een verkeersontwerp zien. Wetenschappelijke bewegingsmodellen dienen daarbij als onderlegger. Hierdoor ontstaat een realistisch verkeersbeeld. Voertuigen rijden zelfstandig. Ze remmen ten opzichte van elkaar. Houden daarbij de juiste afstand tot elkaar. Ze halen elkaar in. Slaan af en geven daarbij de noodzakelijke voorrang. Uniek voor VISSIM: verkeer vertoont lateraal gedrag ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld bij het inhalen van fietsers.

Een verkeerssimulatie met VISSIM geeft de informatie voor onderbouwde keuzes

De VISSIM simulatie geeft u een beeld van het verkeersgedrag. Bijvoorbeeld wachtrijen, reistijden, verliestijden, afwikkeling op parkeerterreinen en mogelijkheden in verkeerslichtenregelingen. Daarmee geven wij antwoord op vragen of bijvoorbeeld het ontwerp voldoende capaciteit heeft. En of de wachtrijen effect hebben op andere kruispunten. Daarmee beoordelen wij ook welk effect dit heeft op de verkeersveiligheid.

Een beeld van de intensiteiten is voor ons genoeg om u te adviseren. Heeft u bijvoorbeeld een actuele, digitale ondergrond, een verkeerslichtenregeling (CCOL), een kruispunt telling, een herkomst en bestemming matrix of een dienstregeling van het openbaar vervoer? Het enige dat u hoeft te doen is ons dit aanleveren. Wij voegen het toe aan het verkeersmodel. Hierdoor wordt de verkeerssimulatie betrouwbaarder en realistischer.

Ons werk stopt niet bij het uitvoeren van de verkeerssimulatie. Wij bewerken de resultaten en presenteren deze op een eenvoudige wijze. Zodanig dat u de informatie krijgt die er voor u toe doet en die antwoord geeft op uw vragen. Informatie die ook leesbaar is voor niet-verkeerskundigen.

Meer informatie? Neem contact op met onze projectleider.
Hans van Rijen

hans.vanrijen@exante.nl
085 4846 804