Exante | Verkeerssimulatie voorrangsplein - Exante

Verkeerssimulatie voorrangsplein

Heeze realiseert een randweg, om zo doorgaand verkeer een alternatief te bieden voor de route door het centrum. Om het gebruik van de randweg te stimuleren wil de gemeente onder andere het kruispunt Geldropseweg-Muggenberg reconstrueren tot voorrangsplein. Wij hebben met VISSIM het verkeer gesimuleerd en onderzocht of deze kruispuntvorm in de toekomst het verkeer goed kan afwikkelen. Met een kruispunttelling en het verkeersmodel zijn de toekomstige verkeersstromen in beeld gebracht en is antwoord gegeven of de voorsorteerstroken lang genoeg zijn, wat het effect is van een nabijgelegen spoorwegovergang en het langzaam verkeer en of de wachttijden voor het verkeer acceptabel zijn. Een stresstest geeft inzicht in de marges van het ontwerp.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Hans van Rijen via hans.vanrijen@exante.nl. Bellen kan ook via 085 4846 804