Exante Groep B.V. | Verkeerskundige noodzaak bouwweg Middelburg - Exante Groep B.V.

Verkeerskundige noodzaak bouwweg Middelburg

“Woonpark Mortiere” in Middelburg, met ruim 1500 woningen, wordt in een definitieve situatie ontsloten via twee routes: de Blues- en de Jazzroute. De bebouwing rondom de Bluesroute is gerealiseerd en de Bluesroute heeft daarom ook haar definitieve vorm. De bouw rondom de Jazzroute is nog in volle gang en wordt met een tijdelijke bouwweg ontsloten. Een deel van het verkeer vanuit de bestaande bebouwing ontsluit echter toch via deze bouwweg. Simpelweg omdat deze soms korter is. Omdat de bouwweg niet is uitgevoerd met een functiescheiding voor de verschillende grbuikers, deelt gemotoriseerd verkeer de ruimte met voetgangers, fietsers en bouwverkeer. Dat leidt tot verkeersonveilige situaties. Exante onderzocht de mogelijkheid om de Bluesroute voorlopig als enige ontsluiting te gebruiken. Het onderzoek geeft inzicht in de verkeersintensiteit, reistijd en capaciteit van de weg en kruispunten. Per fase van het bouwprogramma is dit vastgesteld.

 

foto: Ruben Oreel