Exante Groep B.V. | Verkeerskundige bijdrage MFC Renkum - Exante Groep B.V.

Verkeerskundige bijdrage MFC Renkum

In Renkum wordt een Multi Functioneel Centrum (MFC) gerealiseerd, met diverse sociaal maatschappelijke, sport- en recreatieve functies. Naast het MFC worden ook vier basisscholen in het plangebied “3b4” ondergebracht. Exante neemt de rol van de verkeerskundige waar in het ontwerpteam. Het ontwerp betreft natuurlijk niet alleen de terreininrichting, maar ook de aangrenzende openbare ruimte en de school-thuisroutes. In het ontwerpproces brengen wij verkeerskundige randvoorwaarden en uitgangspunten in. Zo is een parkeerbalans opgesteld, waarbij specifiek rekening is gehouden met de verkeerssituatie van de te verhuizen scholen. Ook het haal en breng gedrag is gespecificeerd naar de Renkumse situatie. Verder zijn de schoolroutes op duurzame wijze bepaald. Huidige en toekomstige leerlingen wonen immers ergens anders.

Het delen van elkaars inzichten in het ontwerpteam vormt de basis voor een duurzaam en integraal inrichtingsplan. Hierdoor krijgen de verschillenden ontwerpdisciplines inzicht in de kansen en knelpunten vanuit de andere vakdisciplines en zijn bewuste en integrale keuzes mogelijk.