Exante Groep B.V. | Verkeerseffecten Brede School - Exante Groep B.V.

Verkeerseffecten Brede School

De gemeente Woudrichem heeft de ambitie een gezamenlijk centrum voor de kernen Giessen en Rijswijk te ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt plaats in stappen, waarbij de realisatie van een Brede School de eerste is. Dit brengt specifieke verkeerseffecten met zich mee, omdat direct naast het te ontwikkelen gebied zich het HAK bedrijventerrein bevindt. Een terrein dat veel vrachtverkeer genereert. Exante heeft de verkeerseffecten in beeld gebracht op basis van vigerende en toekomstige bestemmingsplannen. Zo weten betrokken partijen hoe de ontwikkeling de verkeersstromen en verkeersveiligheid beïnvloedt. Toekomstige knelpunten kunnen zo voorkomen worden.