Exante Groep B.V. | Verkeerseffect rapport Vlijmen - Exante Groep B.V.

Verkeerseffect rapport Vlijmen

Tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch worden op en aan de snelweg A59 projecten op het terrein van infrastructuur, natuur, water en recreatie uitgevoerd. Volgens modelberekeningen veranderen daardoor de verkeersstromen in de gemeente Heusden. Inzicht in de gevolgen voor Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Leefbaarheid ontbrak echter.

Om daar inzicht in te krijgen, hebben wij het verkeerseffect rapport Vlijmen opgesteld. Een rapport dat meer gedetailleerde informatie geeft dan een verkeersmodel, maar geen grote detailstudie vraagt. De gemeente weet nu of de huidige kruispunten in de toekomst nog voldoen, welke maximale intensiteit deze kunnen verwerken en welke maatregelen haalbaar zijn om de nieuwe verkeersstromen aan te kunnen. Daarnaast maakt het rapport duidelijk in welke mate het huidige ontwerp met meer verkeer nog veilig is en welke aanpassingen nodig zijn. Een toets op leefbaarheid maakte op verzoek van de gemeente Heusden geen onderdeel uit van onze opdracht, maar maakt wel onderdeel uit van het verkeerseffect rapport.