Exante | Veilige schoolomgeving - Exante

Veilige schoolomgeving

Het Integraal Kind Centrum de Avonturier omvat een basisschool met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. De concentratie van deze onderwijsfuncties vereist excellente school-thuisroutes, een veilige schoolomgeving en een voor bewoners aantrekkelijke buitenruimte. Intensief overleg met de schooldirectie, gemeente en bewoners heeft geleid tot een gedragen ontwerp.

Meer informatie? Neem contact op met onze projectleider.
Roel Koenraad

roel.koenraad@exante.nl
085 4846 802