Exante Groep B.V. | Veilige en leefbare brede school omgeving Gemeente Gemert-Bakel - Exante Groep B.V.

Veilige en leefbare brede school omgeving Gemeente Gemert-Bakel

Door vroegtijdig betrokken te zijn bij de ontwikkeling van brede scholen in de gemeente Gemert-Bakel worden de verkeersstromen in goede banen geleid. Exante benoemde de verkeerskundige uitgangspunten voor de plannen. Aan de basis daarvan staat de relatie tussen de ligging van de parkeerplaatsen, ingangen, fietsenstallingen en mate van parkeeroverlast voor de omgeving. Dit heeft tot infrastructurele en flankerende maatregelen geleid. Voorbeelden van maatregelen zijn het spreiden van schooltijden, het (tijdelijk) afsluiten van straten, het aanbieden van een ingang of het al dan niet toepassen van een kiss & ride strook.