Exante Groep B.V. | Sobere herinrichting dorpslint Kaatsheuvel Gemeente Loon op Zand - Exante Groep B.V.

Sobere herinrichting dorpslint Kaatsheuvel Gemeente Loon op Zand

Met zeer beperkte financiële middelen is tot tevredenheid van alle betrokkenen een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Antoniusstraat en Hoofdstraat. Een herinrichting is nodig omdat dit oude dorpslint haar ontsluitende functie grotendeels verliest en opgenomen wordt in een 30km/uur gebied. Slimme snelheidsremmende maatregelen maken het mogelijk om parkeervakken te verbreden, trottoirs toegankelijk te maken en de straten een groenere uitstraling te geven. Het draagvlak is ontstaan doordat belanghebbenden vanaf de start invloed kregen op het ontwerp tijdens een workshopavond. Daarbij vermeldden we nadrukkelijk dat een focus diende te liggen op de grootste probleemlocaties, gelet op het beschikbare budget.