Exante | Fietsers in de voorrang - Exante

Fietsers in de voorrang

Tilburg kent sinds het begin van deze eeuw voorrang op rotondes voor het autoverkeer. Het fietsverkeer is voorrangondergeschikt. Aan ons is de vraag gesteld inzichtelijk te maken wat de benodigde maatregelen en kosten per rotonde zijn, vanwege de wijziging van de voorrang voor fietsers.

Meer informatie

Neem gerust contact op met Maarten van der Krabben via maarten.vanderkrabben@exante.nl. Bellen kan via 085 4846 803.