Exante Groep B.V. | Quickscan AVOC. Gemeente Roermond - Exante Groep B.V.

Quickscan AVOC. Gemeente Roermond

De gemeente Roermond krijgt regelmatig klachten en vragen over het kruispunt Bredeweg-Nassaustraat. Weggebruikers ervaren het kruispunt als onveilig en hebben problemen met de oversteekbaarheid. In de toekomst spelen er in de omgeving ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de verkeerssituatie van het kruispunt. Om een indruk te krijgen van de consequenties en mogelijke oplossingen heeft Exante een quickscan van de verkeersveiligheid uitgevoerd, vergelijkbaar met een alternatieve AVOC.

Omdat voldoende geregistreerde ongevallen ontbraken, is gewerkt in de geest van de AVOC methode maar aangepast op beschikbare verkeersgegevens. Op basis van een algemene verkeersschouw, de omgevingselementen en het gebruik van het kruispunt, is gezocht naar aanknopingspunten in een uitgebreide hypothesen-bibliotheek. Hypothesen ten aanzien van de oorzaak van de ongevallen. Met kennis van de geplande ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen zijn vervolgens korte en langere termijn oplossingen aangedragen.