Exante Groep B.V. | Parkeeronderzoek bedrijventerrein Asten - Exante Groep B.V.

Parkeeronderzoek bedrijventerrein Asten

Om de ruimtelijke inrichting en kwaliteit van bedrijventerrein Hoogvelt op te waarderen en het vestigingsklimaat te waarborgen, is optimaal ruimtegebruik noodzakelijk. De gemeente wil daarom samen met de ondernemers de inrichting en onderhoud van de openbare en private ruimten verbeteren. Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere de verouderde wegen en parkeren Daarnaast wil de gemeente de groene hoofdstructuur aan de rand van het gebied behouden.

Exante onderzocht of, waar en wanneer parkeerproblemen bestaan.  De parkeerbezetting en het parkeermotief is meerdere dagen gemeten. Verder is beoordeeld op welke wijze de  parkeervoorzieningen gebruikt worden. Op basis hiervan kan de gemeente eenvoudig beoordelen of uitbreiding, verplaatsing of efficiënter gebruik van het parkeervoorzieningen nodig en mogelijk is.