Exante Groep B.V. | Ontwerp Randweg Zuidwest Gemeente Bergen op Zoom - Exante Groep B.V.

Ontwerp Randweg Zuidwest Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom zet vaart achter de ambitieuze ontwikkeling van het plan ScheldeVesting. Het plan voorziet in grootschalige woningbouw en detailhandel. Dit veroorzaakt een forse toename van het verkeer. Daarnaast speelt de wens om de bereikbaarheid van het centrum, de westkant van de stad en de daar gelegen bedrijventerreinen te verbeteren. De vestiging van logistieke bedrijven vergroot die urgentie. Samen met de gemeente stelde Exante hiervoor een ontwerp op. Bestaande infrastructuur wordt daarbij op effectieve wijze ingezet en opgewaardeerd om kosten te besparen.