Exante | Vlaardingen en Schiedam - Knooppunt Vijfsluizen - Exante

Vlaardingen en Schiedam – Knooppunt Vijfsluizen

Samen met de gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben wij een ontwerp voor het knooppunt opgesteld dat de doorstroming van en naar de snelweg A4 verbetert. De nieuwe inrichting heeft filevorming doen afnemen en tot een betere bereikbaarheid van de beiden kernen en het havengebied geleid. Tegelijkertijd is meer ruimte gecreëerd voor fietsers, zodat zij snel en veilig het knooppunt kunnen passeren.

Meer informatie? Neem contact op met onze projectleider.
Patrick Verbunt

patrick.verbunt@exante.nl
085 4846 801