Exante Groep B.V. | Inrichtingsplan bedrijventerrein De Ketting Gemeente Vught - Exante Groep B.V.

Inrichtingsplan bedrijventerrein De Ketting Gemeente Vught

De gemeente ontwikkelt het bedrijventerrein De Ketting. Op het bedrijventerrein zijn ontwikkelingen actueel die het functioneren van het gebied en de verkeerscirculatie beïnvloeden. Zo is de parkeerdruk hoog en verdient de bereikbaarheid verbetering. In een visie beantwoordden wij de vraag hoe het bedrijventerrein moet worden ingericht en ontsloten. Natuurlijk is daarbij intensief samengewerkt met ondernemers en de gemeente. De visie is vertaald in een herinrichtingsplan en later in een RAW-bestek.