Exante Groep B.V. | Poort van Veghel - Exante Groep B.V.

Poort van Veghel

Direct gelegen aan de A50 wordt het bedrijventerrein Poort van Veghel ontwikkelt. Een locatie waarop bedrijvigheid, ontspanning en winkelen samenkomen. Exante heeft in opdracht van de ontwikkelaar en in samenwerking met de architect, een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de buitenruimte.

Bij deze inrichting stond de parkeerbehoefte centraal. Hiervoor is in overleg met de gemeente een parkeerbalans opgesteld. Een aantal functies in de parkeerbalans is gezamenlijk gedefinieerd, aangezien deze buiten het gemeentelijke parkeerbeleid vallen. Daarnaast is gezocht naar een bruikbare en realistische invulling van de toekomstige parkeersituatie, omdat de theoretisch berekende parkeervraag ver van de daadwerkelijke parkeerdruk staat.

Vervolgens is een inrichtingsschets gemaakt op basis van de beleving van bezoekers. Er wordt onderscheid gemaakt naar entree, verkeersontsluiting, verblijven en overgangen naar omringende percelen. Zo ontstaat voor bezoekers én medewerkers een aantrekkelijke gebied.