Exante Groep B.V. | Infrastructuur Eindhoven Noordwest - Exante Groep B.V.

Infrastructuur Eindhoven Noordwest

Nieuwe weginfrastructuur is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en de omringende bedrijventerreinen. De aanleg is tevens gerelateerd aan de gebiedsontwikkelingen Brainport Park en aan maatregelen om ecologische en recreatieve verbindingen te versterken. Aan een goede landschappelijke inpassing zijn daarom even hoge eisen gesteld als aan de verkeersveiligheid en doorstroming van de nieuwe wegen.

Meer informatie? Neem contact op met onze projectleider.
Patrick Verbunt
patrick.verbunt@exante.nl
085 4846 801