Exante | Human Factors analyse - Exante

Human Factors analyse

Rotterdam pakt met ‘Rotterdam veilig Vooruit 2019 – 2023’ proactief en sturend op risico’s de verkeersveiligheid aan. Daarmee besteedt Rotterdam meer aandacht aan het verkeersveiligheidsgevoel. Voor de meest verkeersonveilig ervaren locaties van de veertien wijken is daarom een factsheet opgesteld. De factsheet geeft inzicht in de ervaren verkeersonveiligheid, het aantal ongevallen, de risicoscore van het voorspelmodel en de afwijkingen van de huidige verkeerssituatie van de ontwerprichtlijnen. De locaties zijn vervolgens onderzocht met een Human Factors analyse op locatie. Op basis daarvan zijn de oorzaken bepaalt en zijn maatregelen bepaalt die op korte termijn in overleg met de gebiedscommissies kunnen worden uitgevoerd.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Hans van Rijen via hans.vanrijen@exante.nl. Bellen kan ook via 085 4846 804