Exante Groep B.V. | ‘Grijze weg’ in verblijfsgebied Gemeente Geldrop-Mierlo - Exante Groep B.V.

‘Grijze weg’ in verblijfsgebied Gemeente Geldrop-Mierlo

De Brugstraat is van oudsher een belangrijke en directe verbinding tussen Mierlo en Helmond. Daarom zijn er naast woningen ook bedrijven van regionale betekenis aan de weg gelegen. De weg ontsluit bovendien een industrieterrein. De verkeersdruk conflicteert met een aangename en verkeersveilige leefomgeving. Een gedeelte van de weg moet deel uit gaan maken van een 30km/uur gebied, maar een traditionele inrichting met snelheidsremmers, een smalle rijbaan en fietsers op de rijbaan is niet mogelijk. Net als maatregelen gericht op de verkeerscirculatie. We inventariseerde met een buurtenquête en klankbordgroepen de wensen van belanghebbenden. Met ontwerpvarianten roepen we, ondanks alle beperkingen, zoveel mogelijk het beeld op van een erftoegangsweg.