Exante Groep B.V. | Duinfietspad. Gemeente Zandvoort - Exante Groep B.V.

Duinfietspad. Gemeente Zandvoort

Vooral in de zomer wordt Zandvoort overspoelt door toeristen die vaak met de auto komen. Dit leidt tot veel ongelukkige verkeerssituaties op de boulevard. Om de veiligheid voor fietsers te vergroten en het fietsnetwerk een extra stimulans te geven, heeft Exante een ontwerp opgesteld. Om meer recreatieve waarde aan de fietsverbinding te geven, zochten wij naar een ligging die past binnen het aangrenzende duinengebied. Door ontwerpsessies met de beleidsmedewerkers verkeer, groen en stedenbouw is het gewenst tracé bepaald. Met daarin natuurlijk volop aandacht voor verkeerskundige en landschappelijke uitgangspunten en randvoorwaarden.