Exante Groep B.V. | Centrumontsluiting Goirle - Exante Groep B.V.

Centrumontsluiting Goirle

De centrumontsluiting van Goirle is door de aanwezigheid van eenrichtingsverkeer beperkt. Exante heeft met behulp van beleidswandelingen, een publieke enquête en intensief klankborden inzichtelijk gemaakt wat de achterliggende oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Tegelijk is een toetsingskader opgesteld dat de bereikbaarheid van oplossingen toetst, maar ook de gevolgen op het gebied van economie, verkeersveiligheid, leefbaarheid, uitstraling en kosten.

Uiteindelijk zijn drie oplossingenrichtingen uitgebreid gevisualiseerd, doorgerekend met een verkeersmodel en beoordeeld aan de hand van het toetsingskader. Resultaat is een haalbaar voorkeursoplossing, realiseerbaar binnen de planhorizon van het GVVP. Hierdoor zijn duidelijke uitgangspunten voor de latere actualisatie van het centrumplan vastgesteld. De uitgangspunten bestaan uit randvoorwaarden en ideeën waarbinnen de verkeerscirculatie uitgewerkt moet worden, zonder terug te hoeven koppelen naar belanghebbenden. Het biedt een bandbreedte voor materialen, inrichting en budget in een latere ontwerpfase.