Exante | Beoordeling wijkontsluiting - Exante

Beoordeling wijkontsluiting

Moerdijk ontwikkelt de woonwijk Blauwe Hoef in Klundert. Wij hebben ontsluitingsvarianten beoordeelt, omdat de verkeersontsluiting medebepalend is voor de stedenbouwkundige opzet van het plan. Met de bekende herkomst en bestemmingen van verkeer in een aanpalende wijk zijn de toekomstige verkeersstromen in beeld gebracht van ontsluitingsvarianten. Met meetbare criteria is de impact in beeld gebracht voor de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Resultaat: een wijkontsluiting zonder knelpunten, als kapstok voor een stedenbouwkundige uitwerking.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Hans van Rijen via hans.vanrijen@exante.nl. Bellen kan ook via 085 4846 804