Exante Groep B.V. | Bebordingsplan Doesburg - Exante Groep B.V.

Bebordingsplan Doesburg

Doesburg werkt aan een nieuw parkeerbeleid. Door een veranderend parkeerregimes moet de bebording op straat ook worden aangepast. Exante heeft hiervoor het bebordingsplan opgesteld.

Hiertoe hebben wij zijn alle verkeersborden en bevestigingsmaterialen geïnventariseerd, inclusief de onderhoudsstaat. De inventarisatie is uitgevoerd conform de werkwijze van de publicatie “Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens” van het CROW. Exante is hiervoor gecertificeerd. Van zowel de huidige als toekomstige bebording is vervolgens een kaart opgesteld, die voorzien is van een wijzigingstabel. Deze geeft aan:

  • welke borden kunnen blijven staan en welke daarvan een onderhoudsbeurt nodig hebben;
  • welke borden verplaatst kunnen worden, en welke daarbij een onderhoudsbeurt nodig hebben;
  • welke borden moeten worden aangeschaft.

 

Het bebordingsplan geeft advies over hoe met zo min mogelijk borden weggebruikers goed geïnformeerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is uiteraard een juridisch sluitend bebordingsplan, met praktische invalshoek. Een plan werkelijk gebruik als uitgangspunt dient. Onnodige borden op plaatsen waar geen “fout” verkeersgedrag voorkomt, blijft dus achterwege. Naast het bebordingsplan stelde Exante ook het verkeersbesluit op.