Exante | Alternatievenonderzoek herinrichting - Exante

Alternatievenonderzoek herinrichting

De gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft verschillende inrichtings- en circulatievarianten voor de Raadhuisweg en Zoutmansweg bedacht. Wij zijn gevraagd de oplossingen op verschillende punten te beoordelen. Allereest is gevraagd na te gaan of de voorgestelde oplossingen verantwoord zijn met betrekking tot de positie van de fiets. Zowel bij de bestaande als toekomstige intensiteiten. Tot slot is gevraagd of optimalisaties zinvol of nodig zijn.

Meer informatie?

Neem dan gerust contact op met Roel Koenraad. Hij is bereikbaar via roel.koenraad@exante.nl. Bellen kan ook op 06-150 83 960.