Exante Groep B.V. | Afwaarderen provinciale weg N284 Gemeente Eersel - Exante Groep B.V.

Afwaarderen provinciale weg N284 Gemeente Eersel

Een nieuwe verbinding tussen de provinciale weg N284 en rijksweg A67 ontneemt de bestaande doorgaande route door de kernen Eersel en Duizel haar functie voor regionaal verkeer. Exante werkte samen met de gemeente een plan uit met prioriteit voor afwaarderen en het ontmoedigen van doorgaand verkeer. Het tracé kreeg zo een gedeeltelijke omlegging, ondersteunende landschappelijke inrichtingsmaatregelen, een rijbaanversmalling en gewijzigde kruispuntvormen.