Exante | Verkeersveiligheidsaudit - Exante

Verkeersveiligheidsaudit

“Een verkeersveiligheidsaudit is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische controle op verkeersveiligheid van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject. In alle fases van het project, van planning tot eerste gebruik”


Het doel van verkeersveiligheidsaudit? Inzicht geven in de verkeersveiligheidsrisico’s. Van een ontwerp of bestaande verkeerssituatie. Op die manier kunt u als wegbeheerder deze problemen dan aanpakken. Of zelfs voorkomen, in het geval een toets op een ontwerp. Daarnaast zorgt een verkeersveiligheidsaudit (VVA) er voor dat verkeersveiligheid in het ontwerpproces, besluitvorming en communicatie naar belanghebbenden expliciet wordt.

Het resultaat: voorkomen van (ernstige) ongevallen. Dit komt omdat verkeersveiligheidsknelpunten al worden opgespoord in de voorbereiding van de uitvoering. De verkeersveiligheidsaudit is dus een preventief en Duurzaam Veilig instrument.

In een audit toetsen wij een wegontwerp of bestaande verkeerssituatie op die richtlijnen die van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Van beleidsniveau tot aan gedetailleerde ontwerpkeuzes. Ook de invloed van Human Factors nemen wij mee.

Weetje: de provincie Brabant stelt een verkeersveiligheidsaudit verplicht bij een subsidieaanvraag!

Bij Exante hebben we met Hans van Rijen een gecertificeerde auditor in huis. Hij heeft door verschillende opleidingen en cursussen ook ruime kennis van Human Factors. Hij voert de audit uit volgens de officiële richtlijnen van de “Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet”.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met onze auditor Hans van Rijen via hans.vanrijen@exante.nl. Bellen kan ook via 085 4846 804