Exante | Informatie uit de geoviewer in 5 stappen - Exante

Informatie uit de geoviewer in 5 stappen

Met behulp van het Geografisch informatiesysteem (GIS) maken wij kaarten en analyseren wij data. Door de data via een actuele kaart te delen, worden complexe gegevens beter zichtbaar en visueel aantrekkelijk gemaakt. Zo onthult GIS diepere inzichten in data, zoals patronen, situaties en relaties, waardoor gebruikers slimmere beslissingen kunnen nemen

Stap 1: bepaal de locatie van onderwijslocaties

De gegevens komen uit BRIN (Basisregister Instellingen) en worden beschikbaar gesteld door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De onderwijslocaties worden per soort onderwijs weergegeven. Met behulp van de GIS applicatie kan een loopafstand van 500 meter rond de school worden bepaald.

Stap 2: snelheid op wegvakken

In databron nationaal wegenbestand staan alle wegen met een straatnaam en/of wegnummer en een aantal administratieve gegevens over deze wegen. Hieruit kan worden opgemaakt wat de wettelijke snelheden zijn per wegvak.

Stap 3: ongevallencijfers

De data in deze laag is afkomstig van het Bestand Geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Dit is een bestand met alle ongevallen meldingen van de politie die aan het digitale wegennet gekoppeld zijn.

Stap 4: verblijfsfunctie gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG 2.0) bevat onder andere de panden en adressen van Nederland. Hiermee kan worden bepaald welke functies in een gebied aanwezig zijn.

Stap 5: bushaltes

Het databestand OpenStreetMap (OSM) bevat data over straten, buslijnen, bushaltes en gebouwen. Hiermee is aangegeven waar welke bushalte is gesitueerd.

Meer informatie? Neem dan contact op met Roel Koenraad via roel.koenraad@exante.nl of 085-4846800. Of laat hier uw gegevens achter. Dan nemen wij contact met u op.