Exante | 30 km/u in de bebouwde kom - Exante

30 km/u in de bebouwde kom

Op 27 oktober 2020 besloot de Tweede Kamer om 30 km/uur in de bebouwde kom als leidend principe te hanteren. Op doorgaande wegen kan hiervan van afgeweken worden als het veilig kan. De Tweede Kamer roept gemeenten en SWOV op in overleg een afwegingskader te ontwikkelen. 

Exante ontwikkelde twee applicaties. De eerste applicatie laat zien wat de huidige maximumsnelheid is op de wegen binnen de bebouwde kom. De tweede applicatie is bedoeld voor alle wegbeheerders. Hierop kunnen ze hun visie geven over de 50 km/u (en hoger) wegen binnen de kom. Dit maakt snel en eenvoudig inzichtelijk wat de opgave is. Ingekomen reacties verwerken wij en voegen we op korte termijn toe aan de applicaties.

Meer informatie of wilt u op de hoogte gehouden worden? Laat dan uw gegevens achter.

Applicatie: viewer met maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom
Applicatie: module met feedback optie voor wegbeheerders